Termeni și condiții de utilizare a site-ului Vox Property Group

voxpropertygroup.ro (denumit în continuare site-ul) este proprietatea VOX PROPERTY GROUP SRL , având ca date de identificare la RC J35/1940/2013 și CIF: RO32072897, cu sediul în Calea Torontalului nr. 69, Timișoara, Timiș.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care acest site poate fi utilizat. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor și condițiilor menționate în acest document. Utilizarea site-ului presupune acceptarea acestor termeni și condiții precum și asumarea responsabilității în cazul încălcării lor.

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin în totalitate VOX PROPERTY GROUP SRL și nu se pot folosi sau copia fără un acord scris prealabil din partea acesteia.

Accesul la site

În timpul utilizării site-ului și a serviciilor oferite de acesta, utilizatorul se angajează să respecte legile în vigoare și să nu desfășoare activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pot aduce prejudicii la buna funcționare a site-ului, a serverului sau a securității informațiilor. Utilizatorul se angajează să nu modifice, copieze, transmită, afișeze, publice sau reproducă informațiile de pe acest site, precum și să nu creeze produse similare sau să vândă informații sau servicii obținute prin intermendiul site-ului.

Utilizatorul se angajează să suporte orice costuri aferente utilizării site-ului precum cele pentru serviciile de telefonie sau internet.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui site au următoarele drepturi:

 • explorarea conținutului voxpropertygroup.ro;
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu acordul VOX PROPERTY GROUP SRL;
 • inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigură deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului);

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile și specificațiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Acestea pot fi schimbate în orice moment fără a fi necesară o înștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului werkpropertygroup.ro, incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea VOX PROPERTY GROUP SRL și este protejat conform Legii Drepturilor de Autor și Legii privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Este interzisă copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sau crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul site-ului.

Folosirea fără acordul scris al VOX PROPERTY GROUP SRL a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Date cu caracter personal

Conform Legii nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și adăugită precum și Legii nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, VOX PROPERTY GROUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate datele furnizate de către utilizatori.

Datele furnizate de utilizatori prin intermediul formularului de abonare la newsletter sau prin formularul de contact, ambele disponibile pe www.werkpropertygroup.ro vor fi utilizate numai de către Vox Property Group, pentru transmiterea de oferte comerciale către potențialii clienți. Datele furnizate de utilizatori vor fi stocate pe o perioadă nedeterminată de timp, iar validitatea lor nu expiră. În cazul în care utilizatorii solicită ca datele lor să fie șterse din baza noastră de date, aceștia pot face acest lucru prin butonul de dezabonare regăsit în fiecare newsletter trimis sau printr-o cerere scrisă, în orice moment, pe adresa marketing@voxpropertygroup.ro.

Vox Property Group se obligă să nu trimită mai mult de un e-mail comercial / newsletter în decursul unei zile (24 ore). Datele utilizatorilor vor fi importate în mailchimp.com, platforma utilizată pentru transmiterea mesajelor cu caracter comercial catre clienți.

Informare privind prelucrarea datelor personale

Începând cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul„). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Acesta este un moment potrivit să te informam cum protejăm datele tale personale și modul în care ne însușim prevederile Regulamentului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În primul rând, menționăm că ne obligăm să respectăm întru totul prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ne obligăm ca orice prelucrare de date să fie efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Datele personale pe care le colectăm sunt, în principal, datele tale de identificare și adresa de e-mail sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine atunci când devii clientul nostru sau când folosești serviciile noastre.

Cum prelucrăm datele tale cu caracter personal?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți furniza informații despre activitatea noastră și despre proiectele noastre imobiliare sau pentru a-ți oferi asistență cu privire la încheierea unui contract, etc. Prelucrarea datelor personale se intemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

Te anunţăm că nu am oferit/comunicat niciodată datele tale personale unei terţe persoane și nici nu o vom face vreodată. Îţi reamintim că datele tale personale au fost obţinute prin acordul tău – prin transmiterea unui email către noi prin care ne soliciți informații despre proiectele noastre.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?

De la data aplicării Regulamentului beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date întemeiate pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Îți poți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail, la prelucrareadatelor@voxpropertygroup.ro sau la tel. +40 356 829 898. Aici îți va răspunde un Responsabil pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce tine de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate. Nu în ultimul rând, informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa http://www.voxpropertygroup.ro/en/ De asemenea, ne poți contacta oricând și cere mai multe detalii la datele de contact menționate mai sus precum și la datele de contact menționate pe pagina web.

Legislație

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului se supun legislației României. În caz de litigiu, se va încerca soluționarea amiabilă între părți, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere amiabilă, va fi considerată instanța judecătoreacă competentă.

Mai multe informații legate de utilizarea acestui website sau cu privire la termenii și condițiile de mai sus pot fi solicitate pe adresa office@voxpropertygroup.ro